II Pieszy Rajd Śladami kpt. „Ostoi”

 

Około trzydziestu osób uczciło w pieszym rajdzie pamięć kpt. Wacława Rejmaka ps. „Ostoja” – dowódcy Oddziału Partyzanckiego I Batalionu 35 Pułku Piechoty Armii Krajowej z Jaty, w setną rocznicę jego urodzin.

Uczestnicy dwudniowego Rajdu zebrali się w sobotni poranek 3 czerwca na łukowskim cmentarzu, by spod pomnika żołnierzy poległych pod Gręzówką w 1944r. rozpocząć 32-kilometrową wędrówkę przez miasto, lasy łukowskie i teren gminy Łuków. Wszystkich powitał komendant Rajdu Sylwester Muszyński ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków i wójt gminy Łuków Mariusz Osiak oraz senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Gogacz, który poza podziękowaniem za patriotyczną inicjatywę, życzył uczestnikom szczęśliwego dotarcia do bazy Rajdu usytuowanej w pobliżu zbiornika wodnego w rezerwacie Jata. Wędrujący pokonując kolejne kilometry trasy, zatrzymywali się w miejscach historycznie ważnych dla miasta Łuków i gminy Łuków – pod pomnikiem kpt. Ostoi, pomnikiem upamiętniającym wzmiankowanych żołnierzy poległych pod Gręzówką, na cmentarzu wojskowym w Gręzówce i pod pomnikiem ks. Stanisława Brzóski w Jacie, by po zapaleniu zniczy w krótkiej informacji historycznej wspomnieć tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Na cmentarzu w Gręzówce do wędrujących dołączyły dzieci i wspólnie pokonali ostatni 10-kilometrowy odcinek trasy.

W bazie Rajdu czekał na wszystkich ciepły posiłek – kiełbaski i grochówka przygotowana przez radną gminy Łuków Elżbietę Dynek. Po posiłku i chwili odpoczynku rozpoczął się wieczór przy ognisku z opowieściami i gawędami partyzanckimi oraz piosenkami żołnierskimi, do których na gitarze akompaniowała wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łuków Marianna Łukasik. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków Ryszard Grafik, pełniący jednocześnie funkcję honorowego komendanta Rajdu, przypomniał sylwetkę kpt. Ostoi zwracając uwagę zarówno na jego cechy osobowe, jak i dowódcy. Zaprezentował także historię obozu partyzanckiego w Jacie oraz działania I Batalionu 35. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Wiele interesujących anegdot zarówno z życia wojskowego, jak i z życia w okupowanej Polsce opowiedział uczestnikom Rajdu Zbigniew Nowosielski – prezes Biura Rekonstrukcyjno-Technologicznego Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej, syn kpt. Henryka Nowosielskiego ps. Vickers, którego wystawa zdjęć obozu partyzanckiego została zaprezentowana w bazie Rajdu.

Drugi dzień Rajdu rozpoczęła msza św. odprawiana pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej, w pobliżu dawnego partyzanckiego obozu, przez ks. Wojciecha Majewskiego wikariusza w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Łukowie. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków i pobliskiej szkoły w Dąbiu. Po niej odbył się apel poległych i złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem. W drugim dniu Rajdu członkowie biłgorajskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Wir” prezentowali dioramę obozową, umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie żołnierskie z epoki, a także prowadzili zajęcia sprawnościowe dla dzieci. Rajd zakończyło wręczenie wszystkim pamiątkowych kart pocztowych.

Gośćmi podczas Rajdu byli: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Głuchowski, burmistrz miasta Łuków Dariusz Szustek, nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków Grzegorz Uss, przewodniczący Rady Gminy Łuków Tadeusz Federczyk, zastępca wójta gminy Łuków Wojciech Szczygieł, sekretarz miasta Ryszard Szczygieł, członek zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Trzebieszów Konstanty Strus, a także mieszkańcy Łukowa, pobliskich Żdżar i Dąbia.

Rajd zorganizował Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Łuków w partnerstwie z Towarzystwem Przyrodniczo-Historycznym „Orlik”, Łukowskim Stowarzyszeniem Rozwoju, gminami Łuków i Wiśniew oraz Nadleśnictwem Łuków. Poza wspomnianymi komendantem i komendantem honorowym, komendę Rajdu stanowili: Sławomir Smolak pełniący funkcję zastępcy komendanta, Robert Wysokiński – kwatermistrz Rajdu oraz Mariusz Osiak i Katarzyna Kuć – członkowie komendy.

Więcej zdjęć z Rajdu dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/pg/tphorlik/photos/?tab=album&album_id=807031632804903

Oprac. Katarzyna Kuć – UG Łuków

 

 

One Comment

  1. […] Relacja z poprzedniej edycji dostępna na TUTAJ […]

Comments are Disabled