Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne ORLIK

ul. Jana Skrzetuskiego 4/7
21-400 Łuków

e-mail: tphOrlik@gmail.com
www.facebook.com/tphOrlik


Zarząd TPH ORLIK
Paweł Przeździak (prezes) - pawel.przezdziak@tphorlik.org.pl
Wojciech Okliński (wiceprezes) - wojciech.oklinski@tphorlik.org.pl
Arkadiusz Koboj (wiceprezes) - arkadiusz.koboj@tphorlik.org.pl
Michał Świder (sekretarz) - mswid@wp.pl
Robert Wysokiński (skarbnik) - robert.wysokinski@tphorlik.org.pl

KRS: 0000553398
NIP: 8252175275
REGON: 361310991

Nr rachunku bankowego: Bank BNP Paribas 
12 2030 0045 1110 0000 0406 5450