Logo_TPH ORLIK do pobrania
Logo TPH ORLIK może być wykorzystywane po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Zarząd Towarzystwa.
Logo może być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem graficznym. Nie dopuszcza się stosowania stylizacji logo.

Pliki do pobrania:
Logo TPH Orlik - kolor rgb, paczka .rar (jpg, png)
Logo TPH Orlik - kolor cmyk, paczka .rar (jpg, psd)