Rondo im. ppłk. Wacława Rejmaka ps. Ostoja

Rondo w Gręzówce-Kolonii otrzymało imię ppłk. Wacława Rejmaka ps. Ostoja. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Gminy Łuków uchwałą z dnia 30 czerwca br., na wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) Koło Łuków i Towarzystwa Przyrodniczo – Historycznego (TPH) „Orlik”. Uroczystość symbolicznego odsłonięcia tablicy z nazwą ronda odbyła się w dniu 24 września, dokładnie w setną rocznicę urodzin ppłk.

Rozpoczęła ją Msza Św. w kościele w Gręzówce sprawowana przez proboszcza ks. Adama Krasuskiego oraz ks. Wojciecha Majewskiego z parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łukowie i ks. Bogumiła Lempkowskiego z parafii Św. Jana Pawła II w Siedlcach. Po niej uczestnicy uroczystości udali się w pobliże ronda, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, organizatorzy oraz zaproszeni goście przypominali ppłk. Wacława Rejmaka – dowódcę I Batalionu 35. Pułku Piechoty Armii Krajowej z Jaty oraz jego podkomendnych. Rys biograficzny patrona ronda zaprezentował wiceprezes TPH „Orlik” Arkadiusz Koboj, po nim prezes ŚZŻAK Koło Łuków Ryszard Grafik wskazał działania, dzięki którym pamięć o ppłk. Wacławie Rejmaku jest ciągle żywa. W imieniu rodziny ppłk. głos zabrała Krystyna Radzik dziękując organizatorom uroczystości za podejmowanie starań upamiętniających jej wuja. Głos zabrali także poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Głuchowski – patron honorowy wydarzenia, senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Gogacz, starosta łukowski Janusz Kozioł, wójt gminy Łuków Mariusz Osiak i członek zarządu ŚZŻAK Koło Trzebieszów, jednocześnie organizator towarzyszącego uroczystości rajdu rowerowego pamięci Wacława Rejmaka Konstanty Strus, który poza serdecznymi słowami skierowanymi pod adresem organizatorów, odczytał list Rolanda Werelicha – siostrzeńca ostatniego dowódcy Powstania Antykomunistycznego w Łukowie Antoniego Dołęgi ps. Znicz. List prezesa ŚZŻAK Środowiska Żołnierzy 9 Podlaskiej Dywizji AK z Warszawy majora Polikarpa Paducha – jednego z ostatnich żyjących żołnierzy „Ostoi”, odczytał Robert Wysokiński – wiceprezes ŚZŻAK Koło Łuków. Kluczowym momentem uroczystości był akt symbolicznego odsłonięcia tablicy z nazwą ronda, poprzedzony odczytaniem przez przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Federczyka uchwały w sprawie nadania nazwy rondu oraz obrzędem błogosławieństwa przez miejscowego proboszcza ronda i wszystkich, którzy będą z niego korzystali.

Uroczystości towarzyszyło wręczenie odznaczeń „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Wręczyli je – w imieniu Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie, prezes Ryszard Grafik i członek zarządu Koła Łuków Bolesław Skwara. Odznaczenia odebrali: skarbnik naszego Towarzystwa Robert Wysokiński i Sylwester Muszyński – skarbnik ŚZŻAK Łuków.

Także grupa siedlczan uczciła ppłk. Wacława Rejmaka biorąc udział w rajdzie rowerowym jego pamięci, który wyruszył z Siedlec i przez Domanice dotarł na uroczystość do Gręzówki.

Wydarzenie uświetnił piosenkami partyzanckimi zespół Bel Canto w osobach: Gabriela Celińska – Drozd, Amelia Konstanty, Maja Dołęga, Maja Wolny, działający pod kierownictwem Tomasza Pirosa przy Zespole Szkół w Gręzówce.

Tuż obok ronda, organizatorzy uroczystości postawili tablicę z biografią patrona. Wykonał ją miejscowy rzeźbiarz Robert Sadło.

Na uroczystość zaprosili Rada i Wójt Gminy Łuków, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków i Towarzystwo Przyrodniczo – Historyczne „Orlik”. Pomocy organizatorom udzielili sołtys i Rada Sołecka Gręzówki, Koło Gospodyń Wiejskich „Kumpele” oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Gręzówki.

Opracowanie: Edyta Katarzyna Kuć / UG Łuków

Fotoreportaż z uroczystości dostępny po kliknięciu w poniższy baner. Fot. Wiktoria Wysokińska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *