Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne ORLIK
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 22
21-400 Łuków
e-mail: biuro@tphorlik.org.pl
www.facebook.com/tphOrlik
 
Zarząd TPH ORLIK
Paweł Przeździak (prezes) - pawel.przezdziak@tphorlik.org.pl
Wojciech Okliński (wiceprezes) - wojciech.oklinski@tphorlik.org.pl
Arkadiusz Koboj (wiceprezes) - arkadiusz.koboj@tphorlik.org.pl
Sylwia Anna Zgorzałek (sekretarz) - sylwia.zgorzalek@tphorlik.org.pl
Robert Wysokiński (skarbnik) - robert.wysokinski@tphorlik.org.pl
 
KRS: 0000553398
NIP: 8252175275
REGON: 361310991
Nr rachunku bankowego: Bank BGŻ BNP Paribas 
12 2030 0045 1110 0000 0406 5450
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Info | Close