Towarzystwo Przyrodniczo – Historyczne „Orlik” powstało z pasji i potrzeby wspólnego działania osób, które od lat angażowały się w różnego rodzaju inicjatywy mające na celu promocję przyrody Ziemi Łukowskiej i zachowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach ważnych historycznie dla tego terenu. Początek wspólnego działania datuje się na dzień 9 kwietnia 2011 r., kiedy to odbył się pierwszy plener fotograficzny w rezerwacie przyrody Jata. Wzięło w nim udział 10 osób, z zachwytem zgłębiających tajemnice miejsca, w którym przyroda i historia przenikają się wpisując się w wyjątkowy sposób w pejzaż Ziemi Łukowskiej.

Z każdym kolejnym rokiem powiększało się grono miłośników przyrody i fascynatów historii, promujących unikalną przyrodę rezerwatu Jata i upowszechniających wiedzę na temat chlubnych, a zarazem tragicznych wydarzeń historycznych mających miejsce w rezerwacie. W 2013r. utworzyli oni nieformalną grupę pod nazwą „Grupa Twórcza przyJACIEle”, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W dniu 5 stycznia 2015 roku z inicjatywy Roberta Wysokińskiego, Wojciecha Oklińskiego i Pawła Przeździaka odbyło się zebranie powołujące do życia Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne „Orlik”. W kwietniu tego samego roku uzyskało ono wpis do rejestru stowarzyszeń i od tego czasu realizuje cele i zadania statutowe. Do najważniejszych celów Towarzystwa należą: promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Ziemi Łukowskiej; szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat przyrody, jej znaczenia oraz zagrożeń, a także rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych; upamiętnianie ważnych wydarzeń i osób w historii Narodu Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Łukowskiej. W swojej aktywności Towarzystwo dużą wagę przywiązuje do edukowania, zwłaszcza młodego pokolenia.

Nazwa Towarzystwa „Orlik” nawiązuje z jednej strony do jednego z polskich orłów – zamieszkującego m. in. w trudno dostępnych miejscach rezerwatu Jata, z drugiej strony – do pseudonimu używanego przez polskich partyzantów podczas II wojny światowej. Warto tu wymienić żołnierza Obwodu Armii Krajowej Łuków ppor. Stanisława Hajduka, czy jednego z najwybitniejszych dowódców oddziału partyzanckiego AK działającego na Lubelszczyźnie mjr Mariana Bernaciaka.