Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa Przyrodniczo-Historycznego ORLIK, stanowią ją członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

Zarząd Towarzystwa Przyrodniczo-Historycznego ORLIK
Paweł Przeździak – Prezes Zarządu
Wojciech Okliński – Wiceprezes
Arkadiusz Koboj – Wiceprezes
Michał Świder – Sekretarz
Robert Wysokiński – Skarbnik

Komisja Rewizyjna
Marcin Król – Przewodniczący
Piotr Szewczyk
Dariusz Kośmider