Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa Przyrodniczo-Historycznego ORLIK, stanowią ją członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

Zarząd Towarzystwa Przyrodniczo-Historycznego ORLIK
Paweł Przeździak – Prezes Zarządu
Wojciech Okliński – Wiceprezes
Arkadiusz Koboj – Wiceprezes
Sylwia Anna Zgorzałek – Sekretarz
Robert Wysokiński – Skarbnik

Komisja Rewizyjna
Marcin Król – Przewodniczący
Piotr Szewczyk
Dariusz Kośmider

zarzad_komisja-rewizyjna_orlik

Zarząd i Komisja Rewizyjna TPH ORLIK. 1 rząd od prawej: Marcin Król – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Arkadiusz Koboj – Wiceprezes, Sylwia Anna Zgorzałek – Sekretarz, Piotr Szewczyk – Członek Komisji Rewizyjnej; 2 rząd od prawej: Wojciech Okliński – Wiceprezes, Robert Wysokiński – Skarbnik, Paweł Przeździak – Prezes Zarządu.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Info | Close