Jak dołączyć do Towarzystwa Przyrodniczo-Historycznego ORLIK?
To bardzo proste!

1. Zapoznaj się ze Statutem.
Statut Stowarzyszenia TPH Orlik

2. Pobierz, wydrukuj i wypełnij Deklarację Członkowską.
Deklaracja Członkowska

3. Po otrzymaniu rekomendacji czterech pełnoprawnych Członków TPH Orlik, wyślij deklarację na adres:
Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne ORLIK
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 22
21-400 Łuków

Zapraszamy!

Opłata wpisowa jest jednorazowa i wynosi 50 zł, a składka członkowska wynosi 30 zł rocznie.